Vi erbjuder ett stilfullt och värdigt begravningspaket på

Helsingborgs krematorium för 13 999 kronor.

I begravningspaketet ingår;

Borgerlig eller kyrklig akt på Helsingborgs krematorium

Begravningsbyråns arvode

Transport från bårhus till Helsingborgs krematorium

Kistan Heden med vårt eget bårtäcke

Liten kistdekoration

2 vita handtextade band


Nedan kistan Heden med vårt täcke och en liten kistdekoration med band.

(Observera att bilden inte är från Helsingborgs krematorium)


© Copyright Råå Begravningsbyrå AB