Begravning i Öresund

Att begrava stoftet efter en avliden i Öresund är ett uppskattat alternativ till minneslunden eller urngraven.

Tillstånd från Länsstyrelsen erfordras, detta tillstånd ombesörjes av oss.

Råå Begravningsbyrå har ett färdigt koncept för begravning till havs.

Vi går med en genuin fiskebåt från Råå hamn.

Vid platsen för den avlidnes sista vilorum stannas motorerna och vi inleder med en tyst stund.

Ceremonin kan sedan bestå av cd-musik av valfritt slag, diktläsning, minnestal, sång mm.

Utformningen sker i samråd med de anhöriga.
Stoftet efter den avlidne innesluts i en speciell urna tillverkad av sand. Urnan är försedd med en blomsterkrans. 

Vid urnsänkningen sjunker urnan efter ett tiotal sekunder, varefter kransen av blommor flyter vidare på havsytan.

Det är brukligt att man själv har med sig handbuketter eller andra blommor och lägger ner på vattenytan.

Den avlidne måste, även om man skall ha en begravning till havs,

först kremeras och för detta ändamål måste man även ha en enklare kista.

Råå Begravningsbyrå utfärdar ett intyg av urnsänkningen, där platsen för urnsänkningen anges i latitud och longitud, djup, datum och klockslag.

Man kan således åka ut till platsen för urnsänkningen och lägga en blomma eller bara minnas.


© Copyright Råå Begravningsbyrå AB