Begravning i kyrkan

En begravningsgudstjänst följer den ordning som svenska kyrkan föreskriver.

Det är prästen som leder begravningsgudstjänsten.

I samråd med prästen och organisten väljs psalmer och övrig musik.

Prästen kontaktar den närmaste oftast genom ett besök i hemmet.
Då går man igenom de olika delarna av akten.

Råå Begravningsbyrå hjälper Er med de olika kontakterna.
Bokar kyrka eller kapell för begravningsgudstjänsten.

Det är hos begravningsbyrån Ni ser ut kista och urna, blommor, band och andra utsmyckningar.

Ibland vill man ha ett fotografi på kistan eller något att lägga i kistan som följer den avlidne.

Begravningen skall ske inom en månad från dödsdagen. 

Vill man vara i en kyrka eller kapell som har hög begravningsfrekvens - är det klokt att kontakta oss så snart som möjligt.


© Copyright Råå Begravningsbyrå AB