HÄMTNING AV AVLIDEN

När någon avlider på sjukhem, vård- och äldreboenden eller i hemmet,

skall den avlidne transporteras till Helsingborgs Lasarett.

Anlitar Ni Råå Begravningsbyrå får Ni en värdig och stilfull hämtning av den avlidne.

Vi utför även hämtningar utomlands till förmånliga priser.

Kontakta oss för mer information.

Det är alltid de närmast anhöriga som avgör vilken begravningsbyrå de vill anlita

– både för hämtningen och begravningsuppdraget

– ingen annan, vare sig läkare, sjukhuspersonal eller vårdinrättning bestämmer detta.

Råå Begravningsbyrå har telefonjour dygnet runt
för hämtning på telefon 042 – 26 37 50.


© Copyright Råå Begravningsbyrå AB